ห้องเรียนปอหนึ่ง

ยินดีต้อนรับครับ

สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายณรงค์วัฒน์ พงษ์วันครับ

อยู่ชั้น ป. 1 โรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3

เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ

บทเรียนเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโอปอและเพื่อนๆ ทุกคนที่สามารถเข้าสู่โลกออนไลน์ครับ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเว็บสีขาว ให้ทุกคนเข้ามาศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะพยายามสร้างเนื้อหาที่เป็นกลุ่มสาระหลัก ให้เพื่อนๆ ครู และผู้ปกครองใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมให้กับเด็กๆ

ภาษาไทย หัดอ่าน ก ไก่ – ฮ นกฮูกก่อนอื่นมาหัดอ่านก ไก่ ถึง ฮ นกฮูกกันก่อนครับ ก ไก่ – จ จานเกมพยัญชนะไทย ก ไก่ ถึง จ จาน
ฉ ฉิ่ง – ฐ ฐานเกมพยัญชนะไทย ฉ ฉิ่ง – ฐ ฐาน ฑ นางมณโท-ธ ธง เ่กมพยัญชนะ ฑ นางมณโฑ-ธ ธง


หัดอ่าน A-Z  มาอ่านแข่งกัน ใครจะอ่านได้เร็วกว่ากัน เกม A-Z เกมพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
เกม Petsเกมคำศัพท์ สัตว์เลี้ยง เกม Farm Animalsเกมคำศัพท์ สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
เกม Wild Animal 1เกมคำศัพท์ สัตว์ป่าน่ารัก 1 เกม Wild Animal 2เกมคำศัพท์ สัตว์ป่าน่ารัก 2

รู้จักจำนวน 1-10เรียนรู้จำนวน 1-10 ผ่านเกมนับลูกไก่